Cookie beleid sv Gemini

De website van sv Gemini is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Binnen de site worden er op dit moment geen analytische cookies gebruikt.

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

Sponsors

 

Privacyverklaring

PRIVACYVERKLARING

Dit is een privacyverklaring van Sportvereniging Gemini gevestigd te Zoetermeer en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Haaglanden onder nummer 40413505. Deze privacyverklaring omschrijft welke persoonsgegevens wij verwerken, voor welke doeleinden deze persoonsgegevens worden gebruikt en welke maatregelen wij hebben getroffen om de verwerking rechtmatig, behoorlijk en transparant te laten plaatsvinden conform de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

1.  GEBRUIK van PERSOONSGEGEVENS

1.1  Wij verwerken (mogelijk) persoonsgegevens van u als u:

 1. lid wordt/bent van SV Gemini;
 2. een vraag stelt via het contactformulier op de website;
 3. zich inschrijft voor een door of onder auspiciën van SV Gemini georganiseerde activiteit (toernooi, kamp e.d.).

1.2  Wij verzamelen daarbij de volgende (persoons)gegevens:
A       Als u lid wordt/bent van SV Gemini:

-        naam / voornaam / voorletter(s) / tussenvoegsel(s)

-        adres (straatnaam / huisnummer / postcode / woonplaats)

-        telefoonnummer(s) (vast en/of mobiel)

-        e-mailadres(sen) (bij jeugdleden mogelijk ook dat van ouder(s)/verzorger(s))

-        geslacht (m/v)

-        geboortedatum

-        geboorteplaats

-        IBAN-nummer

-        tak van sport (breedte- of wedstrijdsport)

-        lidmaatschapsnummer

-        team

-        sportspecifieke diploma’s (zoals trainer, scheidsrechter e.d.)

-        pasfoto (voor de spelerskaart)

B.      Als u een vraag stelt via het contactformulier op de website:

-        naam

-        telefoonnummer

-        e-mailadres

C       Als u zich inschrijft voor een (door of onder auspiciën van SV Gemini
         georganiseerd) evenement (toernooi, kamp e.d.):

-        naam

-        telefoonnummer

-        e-mailadres

-        overige - voor het specifieke evenement benodigde – informatie

-        voor kamp ook relevante medische informatie (zoals medicijngebruik)

 

1.3  Wij kunnen deze gegevens gebruiken om:

 1. Als u lid wordt/bent van SV Gemini: het lidmaatschap te effectueren en de juiste contributie op de juiste wijze te innen.
 2. Als u een vraag stelt via het contactformulier op de website: het antwoord op de gestelde vraag/vragen toe te sturen dan wel contact met u op te nemen.
 3.  Als u zich inschrijft voor een (door of onder auspiciën van SV Gemini georganiseerd) evenement (toernooi, kamp e.d.): deelname aan het betreffende evenement mogelijk te maken.

 

2.  INFORMATIE, WIJZIGING, CORRECTIE, WISSING, OVERDRACHT en BEZWAAR

U kunt contact opnemen met de secretaris van Sportvereniging Gemini over:

 • meer informatie over de wijze waarop wij persoonsgegevens van u verwerken;
 • vragen naar aanleiding van deze privacyverklaring;
 • inzage in de persoonsgegevens die wij met betrekking tot u verwerken;
 • correctie, beperking, wissing of overdracht van uw gegevens;
 • bezwaar tegen het gebruik van uw gegevens.

De secretaris heeft tevens de rol van functionaris Gegevensbescherming en is bereikbaar via secretaris@svgemini.nl.

 

3.  DOELBINDING en BEVEILIGING VAN UW GEGEVENS

3.1  Doelbinding:

Wij zullen uw gegevens uitsluitend gebruiken voor de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden.

3.2  Beveiliging:

SV Gemini zal adequate technische en organisatorische maatregelen treffen om uw gegevens te beveiligen. Voor zover de gegevens worden verwerkt door systemen van derden (contributie­administratie, ledenadministratie) sluit SV Gemini met deze partijen een verwerkingsovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid. SV Gemini blijft altijd verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

4.  DERDEN

4.1  Wij verstrekken gegevens van u aan de volgende derden:

A.      Als u lid wordt/bent van SV Gemini:

-        aan het Nederlands Handbal Verbond (NHV) voor de inschrijving als lid.

-        aan Sportlink (leverancier van het pakket voor de ledenadministratie
         en wedstrijdinformatie).

-        aan Poldersoft (leverancier van het pakket voor de contributieadministratie).

B.      Als u een vraag stelt via het contactformulier op de website:

-        is dit niet van toepassing, uw gegevens worden niet verder verstrekt.

C.      Als u zich inschrijft voor een (door of onder auspiciën van SV Gemini georganiseerd)
         evenement (toernooi, kamp e.d.):

-        aan organisatoren van het specifieke evenement, voor zover de gegevens voor
         de realisatie van het evenement noodzakelijk zijn.

-        Voor kamp geldt dat in noodzakelijke gevallen de medische informatie kan
         worden gedeeld met zorgverleners.

4.2 Foto- en video-opnames:

Wij kunnen foto- en/of video-opnames van bezoekers en/of deelnemers aan activiteiten op onze accommodatie (of tijdens de onder (C) genoemde evenementen) publiceren op onze website, Instagram en Facebook, tenzij u daartegen bezwaar aantekent (zie onder 2).

 

5. BEWAREN VAN UW GEGEVENS

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk, gelet op het doel van de verwerking, tenzij wetgeving het bewaren (langer) verplicht.

 

6.  WIJZIGINGEN PRIVACYVERKLARING

Het kan voorkomen dat deze verklaring in de toekomst wordt gewijzigd. Wij bevelen daarom aan om deze privacyverklaring regelmatig te blijven raadplegen.
De privacyverklaring zal worden gepubliceerd op de website van SV Gemini: www.svgemini.nl

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!